سیلمی های کاربران

مشخصات :

 • نام اسب : کیسان
 • جنسیت : نریان – سیلمی
 • نژاد : کرد
 • رنگ : نیله
 • تاریخ تولد : 2011
 • نام پدر :  کامران
 • نام مادر : صنوبر
 • محل نگهداری : اصفهان شهرستان مبارکه
 • قیمت :  3.5 میلیون تومان
 • مالک : جناب آقای داوود رحیمی
 • توضیحات : سیلمی، بینظیر، کیسان، کره کامران، بسیار قدرتمند، سواری بینظیر و کره دهی عااالی

ادامه مطلب

به زودی ... !