اسب های کاربران

مشخصات :

 • نام اسب : زربانو
 • جنسیت :مادیان
 • نژاد : ترکمن
 • رنگ : سمند
 • تاریخ تولد : 5 ساله
 • نام پدر : سمند
 • نام مادر : جردن
 • قیمت : –
 • مالک : جناب آقای مجتبی گل احمدی
 • شماره تماس :09137887466
 • توضیحات مالک : گزینه بسیار خوب برای سواری، کورس و پرش. دنگ اسب نزدیک به 6

ادامه مطلب

مشخصات :

 • نام اسب : لاکوتا
 • جنسیت : نریان
 • نژاد : تروبرد
 • رنگ : کرنگ
 • تاریخ تولد : دو ساله
 • نام پدر : رامین
 • نام مادر : لاپوس ولانت
 • قیمت : –
 • مالک : جناب آقای محمد دومیرایی
 • شماره تماس :09332764489
 • توضیحات مالک : بهترین گزینه برای کورس هزار متر.

ادامه مطلب

مشخصات :

 • نام اسب : یولداش
 • جنسیت : نریان
 • نژاد : عرب خالص
 • رنگ : –
 • تاریخ تولد : دو ساله
 • نام پدر : گوسداو
 • نام مادر : شایسته
 • قیمت : –
 • مالک : جناب آقای محمد دومیرایی
 • شماره تماس :09332764489
 • توضیحات مالک : دارای ابعادی استثنایی مناسب کورس و پرش و سرمایه گذاری ..عرب صد درصد خالص با مدارک کامل ..بسیار درشت و قد بلند

ادامه مطلب

مشخصات :

 • نام اسب : تکتاز
 • جنسیت : نریان
 • نژاد : دوخون
 • رنگ : –
 • تاریخ تولد : 1394
 • نام پدر : –
 • نام مادر : –
 • قیمت : –
 • مالک : جناب آقای مهدی ناظریان
 • شماره تماس :09364106982
 • توضیحات مالک : اسب نریون دوخون 17 ماهه. برای مشاهده اسبهای دیگر باشماره تماس فوق تماس حاصل فرمایید.

ادامه مطلب

مشخصات :

 • نام اسب : –
 • جنسیت : نریان
 • نژاد : کرد خالص
 • رنگ : نیله
 • تاریخ تولد : 7 ساله
 • نام پدر : –
 • نام مادر : –
 • قیمت : 45 میلیون تومان
 • مالک : جناب آقای فلاح
 • شماره تماس : 09361949411
 • توضیحات مالک : میکروچیپ دارد. مدارک قابل پیگیری. بسیار پرخون و سر و دم گیر. جفت زن خوب. رنگ نیله. مناسب برای مسابقات استقامت.

ادامه مطلب

مشخصات :

 • نام اسب : رونین
 • جنسیت : نریان
 • نژاد : دوخون
 • رنگ : کهر
 • تاریخ تولد : 1393
 • نام پدر : آگوک
 • نام مادر : ماهرخ
 • قیمت : 45 میلیون تومان
 • مالک : جناب آقای عبدالستار رجب زاده
 • شماره تماس : 09118740046
 • توضیحات مالک : قد 170 دارای مقام اول در کورس بهاره 96 گنبد آماده برای کورس های آتی چهار دست و پا سفید و سالم و قوی.

ادامه مطلب

به زودی ... !